Elk cijfer is een kind in de knel

In Nederland kregen in 2016 ongeveer 35.000 kinderen en jongeren te maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Dit overzicht geeft per gemeente aan bij hoeveel beschermingsonderzoeken wij in de periode van 2012 tot en met 2016 betrokken waren. De gemeenten zijn gebundeld per jeugdzorgregio. Voor de landelijke cijfers en meer informatie over de RvdK gaat u naar Kinderbescherming.nl
Elk cijfer is een kind in de knel

Kies een regio

Regionaam:

Gemeenten:

Leeswijzer

Bij beschermingsonderzoeken worden de cijfers uitgesplitst in onderzoeken rondom opvoedingsproblemen en overige zaken. Onderzoeken rondom opvoedingsproblemen kunnen leiden tot een kinderbeschermingsmaatregel. Onder de overige zaken vallen onder andere de toetsende taak en voogdijzaken.

Wanneer er tijdens een strafonderzoek ernstige zorgen naar boven komen, kan er intensiever onderzoek volgen. Vanaf 2015 wordt dit als één onderzoek geteld, waar dit daarvoor apart werd geregistreerd.

LeeswijzerDaarnaast worden schoolverzuimzaken sinds 2013 afzonderlijk geregistreerd, tot die tijd werden deze onder strafonderzoeken geteld.