Instroomcijfers

Elk cijfer is een kind in de knel

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 35.000 kinderen en jongeren te maken met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Het overzicht Instroomcijfers geeft per gemeente aan bij hoeveel onderzoeken wij in de periode van 2013 tot en met 2017 betrokken waren. De instroomcijfers zijn in te zien per gemeente of gebundeld per jeugdzorgregio. Deze cijfers helpen om samen kinderen effectief te beschermen.

Bekijk de instroomcijfers
Elk cijfer is een kind in de knel

Risicofactoren

Gemeenten kunnen het verschil maken

Het ontstaan van kindermishandeling heeft vaak te maken met een opeenstapeling van risicofactoren. De RvdK heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen risicofactoren en het voorkomen van kindermishandeling in een gemeente over de jaren 2015 en 2016. Het blijkt dat er een significant verband bestaat tussen de totale risicoscores van gemeenten en de gemiddelde instroom beschermingsonderzoeken per 10.000 minderjarigen. De risicoscores van de gemeenten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van de jeugdzorgregio waaronder zij vallen.

Bekijk de risicofactoren
Elk cijfer is een kind in de knel